والا آموز والا آموز
دکتر لیلا آسانی

فوق دکترای سایکو سوماتیک
دکترای تخصصی روان شناسی سلامت
فوق لیسانس مشاوره
لیسانس پرستاری
مترون قبلی فیاض بخش و بیمارستان کاشانی

مدیر داخلی کلینیک لبافی نژاد

۲۶ سال سابقه کار در امور درمانی در حال حاضر سوپر وایزر بیمارستان فیاض بخش

مشاور در حوزه روان شناسی سلامت و بیماریهای سایکوسوماتیک

مدرس دانشگاه

دوره های فعال 0

استعلام کارنامه و گواهینامه

عضویت در خبرنامه