والا آموز والا آموز
دکتر فاطمه بنی اسدی

دکتری تخصصی روانشناسی سلامت
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
کارشناس روانشناسی عمومی
دوره های آموزشی از جمله :

دوره CBT

دوره ACT

دوره طرحواره درمانی

دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی MINDFULNESS

دوره تربیت مربی مهارتهای ازدواج ( قبل،حین و بعد از ازدواج)

روانشناسی مثبت نگر

دوره تخصصی زبان بدن

دوره مهارتهای زندگی

دوره مصاحبه و تشخیص

دوره سکس تراپی

دوره زوج درمانی

گواهی شرکت در سمینارها و کنگره ها و انجمن های روانشناسی

عضویت در :

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

انجمن روانشناسی سلامت ایران

انجمن روانشناسی ایران

سوابق کاری:

مدرس دوره مهارتهای زندگی

مدرس دوره مهارتهای ازدواج ( قبل، حین و بعد از ازدواج)

مشاوره در حوزه های: مشاوره فردی (اختلالات شخصیت)، زوج درمانی، پیش از ازدواج، خیانت و طلاق ، مشکلات زناشویی

دوره های فعال 0

استعلام کارنامه و گواهینامه

عضویت در خبرنامه