والا آموز والا آموز
دکتر فاطمه خادم لو

دکتری جامعه شناسی
کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی
کارشناس ارشد علوم اجتماعی - جامعه شناسی
کارشناسی علوم اجتماعی با گرایش پژوهشگری
روانشناس _ جامعه شناس

آسیب شناس حوزه خانواده

مدرس کارگاه های آموزش خانواده

مدرس مهارتهای زندگی و مهارتهای اجتماعی ویژه کودک و نوجوان

پژوهشگر برگزیده اولین دوره پژواک

نویسنده کتاب نظریه های فرهنگی، انتشارات ساکو، سال 1395

نویسنده کتاب برنامه ریزی آموزشی به سفارش انتشارات ساکو، سال 1397

مدرس کارگاه‌های آموزشی مجتمع فنی تهران

عضو کادر مدرسین مجتمع آموزشی فنی تهران

مدرس کارگاه های آموزش خانواده

عضو اصلی کارگروه پژوهشی سلامت اجتماعی و روان شناختی موسسه وفور

عضو اصلي کارگروه پژوهشی اعتیاد پژوهی موسسه وفور

مدیر گروه علمی – آموزشی رشته مدیریت فرهنگی واحد آموزش عالی دانشگاه امام حسین (ع)

معاون آموزش و پژوهش موسسه فرهنگی روان شناسی مسیر زندگی

مدرس دانشگاه علمی – کاربردی واحد تبلیغات اسلامی

مدیر دپارتمان علمی – آموزشی خانواده و فرزندپروری مرکز مشاوره رضوان

مدیر دپارتمان علمی – آموزشی خانواده و فرزندپروری بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

دوره های فعال 0

استعلام کارنامه و گواهینامه

عضویت در خبرنامه