والا آموز والا آموز
 زهرا  لطفی

باران لطفی
کارشناس ارشد روانشناسی
درمانگر اتیسم و اختلالات یادگیری
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

لیسانس روانشناسی عمومی

5 سال فعالیت تخصصی به عنوان درمانگر اتیسم و روانشناس در کلینیک های روانشناسی

کار تحقیقاتی در زمینه اتیسم ( بررسی روش های موثر و کار آمد در توانبخشی اتیسم )

مربی مهارت های زندگی در موسسه اندیشه ورزان سلامت

فعالیت در موسسه مهتام به عنوان مدرس مهارت های زندگی و مهارت های اجتماعی

درمانگر اتیسم تحت سرپرستی " دکتر حسین اخلاقی ( دکتری کودکان استثنایی از آلمان ) "

همکاری در تالیف کتاب " اتیسم " - دکتر حسین اخلاقی

دوره های فعال 0

استعلام کارنامه و گواهینامه

عضویت در خبرنامه