والا آموز والا آموز
مجید احمدی

مدیر عامل موسسه تفکّر برتر با عنوان والایار
مدیر مسئول انتشارات کتاب نشر والا
تخصص در طراحی و تولید نرم افزار در زمینه های مختلف
( سامانه های آموزشی - شرکتی - فروشگاهی - تبلیغاتی و...)
مربی و داور ورزشی بین المللی

چرا راه رفتن ؟! وقتی میتوان پرواز کرد
برخی از تولیدات

سامانه آموزشی والا آموز

سامانه آموزشی قرآن آموز

سامانه آموزشی چکاوه دانش و فن

سامانه آموزشی آکادمی هرمز

سامانه موسسه یاران علم

سامانه موسسه ucmas

سامانه آموزشی آکادمی محتا

سامانه فروشگاهی والا مارکت

سامانه فروشگاهی شیراز نیاز

سامانه شرکتی فومر ترکیه

سامانه شرکتی بیمه آسیا

اپلیکیشن گردش مجازی جزیره کیش

اپلیکیشن فروشگاهی والا مارکت

اپلیکیشن آزمون ساز والایار

اپلیکیشن گردشگری جزیره کیش

اپلیکیشن خدمات بیمه ای بازده

اپلیکیشن تبلیغاتی مجتمع فرهنگی کوروش

و ...

دوره های فعال 0

استعلام کارنامه و گواهینامه

عضویت در خبرنامه