والا آموز والا آموز
دکتر نسترن زندی

کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت
کاندیدای دکتری روان شناسی سلامت
مشاوره آنلاین در حیطه درمان فردی با رویکرد CBT

بیش از 120 ساعت تدریس مهارت های زندگی

سخنرانی با عنوان "هیپنوتیزم بالینی و کاربرد آن در روان درمانی" در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

ترجمه کتاب " شناخت شرارت بشر در همدلی و ریشه های خشونت" نوشتۀ سایمون بارون کوهن، نشر اسبار، 1398

مقاله " استاندارد سازی نسخه فارسی پرسشنامه همدلی شناختی – عاطفی در افراد 18 تا 65 سال شهر تهران" در فصلنامه علمی پژوهشی "روانسجی" دانشگاه آزاد رودهن

ترجمه مقاله با عنوان " رابطه قصه خواندن با همدلی" در فصلنامه انجمن روانشناسی ایران

ترجمه مقاله با عنوان " تله همدلی" در فصنامه انجمن روانشناسی ایران

دوره های فعال 0

استعلام کارنامه و گواهینامه

عضویت در خبرنامه