والا آموز والا آموز
دکتر غزاله حاجی لوئیان

دکتری تخصصی (Ph.D): علوم تغذیه
محل تحصیل دکتری تخصصی (Ph.D): دانشگاه علوم پزشکی ایران
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد: علوم تغذیه
محل تحصیل کارشناسی ارشد: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
شرکت در طرح تحقیقاتی بررسی اثر مکمل خوراکی ویتامین D بر فاکتورهای پیش التهابی بافت چربی، استرس اکسیداتیو بافت چربی و مقاومت به انسولین در رت های چاق شده تحت رژیم پرچرب

شرکت در طرح تحقیقاتی بررسی اثر مکمل الاجیک اسید بر افسردگی بیماران مبتلا به ام اس

شرکت در طرح تحقیقاتی بررسی اثر مکمل کیوتن بر استرس اکسیداتیو در بیماری های متابولیک: مرور سیستماتیک و متاآنالیز کارآزمایی های بالینی

تالیف و ترجمه کتاب

Molecular nutrition: vitamin (Linking vitamin E and nitric oxide in liver disease)

تغذیه در دوران های مختلف زندگی واژگان کلیدی تغذیه و رژیم درمانی رژیم درمانی در بیماران مبتلا به سنگ کلیه

سوابق اجرایی:

مسئول واحد آموزش کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران

مسئول واحد پژوهش کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران

دوره های فعال 0

استعلام کارنامه و گواهینامه

عضویت در خبرنامه