والا آموز والا آموز
رودینا رحمتی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
لیسانس روانشناسی
مشاوره در زمینه خانواده ،کودک و نوجوان

تربیت جنسی کودکان

مهارتهای زندگی کودکان و نوجوانان و بزرگسالان

سکس تراپی و مشکلات جنسی افراد و زوجین

زوج درمانی و حل تعارضات زوجین و خانوادگی ،مشاوره پیش از ازدواج وحین ازدواج و بعداز ازدواج

مشاوره فردی،درمان افسردگی و اضطراب کودکان و نوجوانان و بزرگسالان

درمان بدرفتاریهای کودک و نوجوان

دوره های فعال 0

استعلام کارنامه و گواهینامه

عضویت در خبرنامه