والا آموز والا آموز
دکتر مهدی عابد

دکتری روانشناسی تربیتی
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
کارشناسی مشاوره
مهندس کشاورزی - تکنولوژی گیاهی
درمانگر اختلالات یادگیری - خانواده - اعتیاد
عضو انجمن روانشناسی

عضو سازمان نظام روانشناسی

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

عضو هیئت علمی بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

عضو کارگروه سلامت مرکز آینده پژوهی (پژوهشکده دکتر احدی)

عضو کارگروه دین و شهادت طلبی مرکز آینده پژوهی (پژوهشکده دکتر احدی)

مدرس پیشگیری از آسیبهای اجتماعی (اعتیاد) نیروی زمینی ارتش

مدرس پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ارتش جمهوری اسلامی

دارای پروانه تخصصی از نظام روانشناسی کشور

دوره های فعال 0

استعلام کارنامه و گواهینامه

عضویت در خبرنامه