باور مثبت ( والا آموز ) باور مثبت ( والا آموز )
اختلالات یادگیری

  سر فصل ها :

آشنایی با اختلالات یادگیری

بررسی نظریات رفتاری و شناختی در اختلالات یادگیری

شناسایی انواع اختلالات شامل - اختلال خواندن - اختلال نوشتن - اختلال ریاضی

آشنایی با بیش فعالی و نقص توجه

تشخیص افتراقی اختلالات یادگیری

تاثیر رشد جسمی - روانی بر اختلالات

محتوای دوره


 •    1- اختلالات یادگیری چیست؟!
 •    2- انواع اختلالات یادگیری

مدرس دوره

آقای دکتر مهدی عابد (دکترا)

دکتری روانشناسی تربیتی
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
کارشناسی مشاوره
مهندس کشاورزی - تکنولوژی گیاهی
درمانگر اختلالات یادگیری - خانواده - اعتیاد

 • افتخارات:

 • دارای پروانه تخصصی از نظام روانشناسی کشور
 • عضو انجمن روانشناسی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
 • عضو هیئت علمی بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
 • عضو کارگروه سلامت مرکز آینده پژوهی (پژوهشکده دکتر احدی)
 • عضو کارگروه دین و شهادت طلبی مرکز آینده پژوهی (پژوهشکده دکتر احدی)
 • مدرس پیشگیری از آسیبهای اجتماعی (اعتیاد) نیروی زمینی ارتش
 • مدرس پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ارتش جمهوری اسلامی

استعلام کارنامه و گواهینامه

عضویت در خبرنامه